Meedoen

Wethouder plant eerste heester

Inwoners weten vaak zélf het beste waar behoefte aan is en blijken vindingrijk als het aankomt op nieuwe ideeën. Voetbalveldjes zodat kinderen lekker onbezorgd kunnen bewegen, plantenvakken voor een groenere stoep of een nieuwe bestemming voor een leegstaand tramwachtershuisje. Gemeente Heemstede vindt het belangrijk dat buurten initiatieven kunnen blijven ontwikkelen. Inwoners met een goed idee kunnen daarom in aanmerking komen voor financiële steun uit ons initiatievenbudget.