Wijkwandelingen

Wijkwandeling

Hoe houden we met elkaar de buurt leefbaar? Wijkbewoners hebben daar duidelijke ideeën over. Daarom organiseert de gemeente Heemstede regelmatig wijkwandelingen, waarbij betrokken bewoners met onder andere de burgemeester, medewerkers van de gemeente en politie door de buurt lopen.

Wijkwandeling de Glip 

1 september werd door de Glip gewandeld. Aan de orde kwam bijvoorbeeld: wat kan er volgens inwoners worden verbeterd en wat wilt u daar zelf in betekenen als wijkbewoner? Er is gelopen langs de speelpleinen, het tramwachtershuisje, de woningbouwlocatie en een nog aan te leggen ‘tiny forest’. Ook was het mogelijk om op het startpunt van de wandeling een showroom over duurzaamheid te bezoeken, waar inwoners meer informatie en advies krijgen over duurzaam, energiezuinig en prettig wonen.
Lees het verslag van de wijkwandeling in de wijk de Glip. (pdf, 1.33 MB)

Er is ook al gewandeld door de Bomenbuurt en de Bloemenbuurt. Tijdens beide wijkwandelingen was de opkomst goed, het blijkt dat mensen graag meedenken over hun buurt. 'Het sterke van zo’n gezamenlijke wandeling is dat aan bod komt wat bewoners bezighoudt, waar ze trots op zijn en waar ze zich zorgen over maken’, zei burgemeester Astrid Nienhuis daarover. ‘Verschillende onderwerpen komen ter sprake en bewoners kunnen meteen met hun vragen terecht bij de juiste ambtenaar of organisatie. Ook is het een laagdrempelige manier voor bewoners om elkaar te ontmoeten en ideeën uit te wisselen. In de vorige wandelingen is gebleken dat bewoners ook samen actief aan de slag gaan om de leefbaarheid van hun buurt te verbeteren.’

Aandachtspunten

De opzet van een wijkwandeling is anders dan een wijkschouw, waar medewerkers van de gemeente zonder bewoners een buurt beoordelen op knelpunten. De onderwerpen die tijdens eerdere wandelingen werden besproken liepen uiteen. Bij de Bomenbuurt lag de nadruk op verkeer: parkeerdruk, eenrichtingsverkeer en sluipverkeer. Bij de Bloemenbuurt ging het meer over overhangend groen, geschikte plekken voor elektrische laadpalen, verzakte bestrating of betere tijdstippen voor laden en lossen.

Terugkoppeling aan bewoners

Tijdens een wijk wandeling wordt een lijst gemaakt van opmerkingen en wensen. Daarmee bekijken we wat er samen met de bewoners kan worden opgepakt. Soms kan dat al op korte termijn, andere punten vergen een langere adem.Goede ideeën van wijkbewoners zijn altijd welkom, daarvoor kunt u contact opnemen met Koen Baart. Bekijk ook de mogelijkheden van het initiatievenbudget.

Terug naar overzicht