Wijkwandelingen

Wijkwandeling

Hoe houden we met elkaar de buurt leefbaar? Wijkbewoners hebben daar duidelijke ideeën over. Daarom organiseert de gemeente Heemstede wijkwandelingen, waarbij betrokken bewoners met onder andere de burgemeester, medewerkers van de gemeente en politie door de buurt lopen.

Er is al gewandeld door de Bomenbuurt en de Bloemenbuurt. Tijdens beide wijkwandelingen was de opkomst goed, het blijkt dat mensen graag meedenken over hun buurt. ‘Het sterke van zo'n gezamelijke wandeling is dat aan bod komt wat bewoners echt bezighoudt, waar ze trots op zijn en waar ze zich zorgen over maken’, zegt burgemeester Astrid Nienhuis. ‘Ook is het een laagdrempelige manier voor bewoners om elkaar te ontmoeten en ideeën uit te wisselen. Hopelijk zetten de wijkwandelingen inwoners aan tot actief meedenken over hoe we buurten kunnen verbeteren.’

Aandachtspunten

De opzet van een wijkwandeling verschilt van een wijkschouw, waar medewerkers van de gemeente zonder bewoners een buurt beoordelen op knelpunten. De onderwerpen die tijdens beide wandelingen werden besproken liepen uiteen. Bij de Bomenbuurt lag de nadruk op verkeer. Bijvoorbeeld de issues met parkeerdruk, eenrichtingsverkeer en sluipverkeer. Bij de Bloemenbuurt ging het meer over overhangend groen, geschikte plekken voor elektrische laadpalen, verzakte bestrating of betere tijdstippen voor laden en lossen.

Terugkoppeling aan bewoners

De gemeente buigt zich over knelpunten die werden genoemd tijdens de wijkwandelingen en koppelt dat terug aan de bewoners. Goede ideeën van wijkbewoners zijn altijd welkom, daarvoor kunt u contact opnemen met Marieke Boor. Bekijk ook de mogelijkheden van het initiatievenbudget.

Wandel mee

Wilt u een keer deelnemen aan een wijkwandeling door uw buurt? Houd de agenda in de gaten voor nieuwe data of stuur een e-mail naar Marieke Boor.   

Terug naar overzicht