Toekomst van Heemstede

Luchtfoto van Heemstede

Hoe ziet de omgeving waar we wonen en werken er in de toekomst uit? De komende jaren staat Heemstede voor grote uitdagingen, zoals de energietransitie en veranderingen in de omgevingswet. Hoe maken we onze ambities samen waar? Goede samenwerking en een duidelijke rolverdeling tussen gemeente, inwoners en belanghebbenden zijn van cruciaal belang.