Gemeenteraad en college

De gemeenteraad behandelt plannen en projecten die in de gemeente Heemstede spelen. Denk bijvoorbeeld aan de plannen rondom onderwijs en energietransitie.

Integraal Huisvestingsplan Basisscholen (IHP)

De tien schoolgebouwen in Heemstede voldoen niet (volledig) meer aan de eisen die tegenwoordig aan een leeromgeving worden gesteld. Nieuwbouw, verbouw of renovatie is daarom noodzakelijk om de kwaliteit van het onderwijs in de gemeente Heemstede te kunnen waarborgen. Lees hier meer over het IHP

Regionale Energietransitie (RES)

Om de doelen uit het Klimaatakkoord te halen moeten we grootschalig duurzame energie opwekken. We gaan van fossiele brandstoffen over naar aardgasvrij en duurzaam wonen en leven. Deze zoektocht naar zon en wind op het land is in een Regionale Energie Strategie vastgelegd. Dat noemen we kortweg RES. Lees hier meer over de RES.

Kijk hier voor een volledig overzicht van alle projecten in de gemeente Heemstede

Terug naar overzicht