KlimaatGesprekken

Veel mensen maken zich zorgen over klimaatverandering. Toch blijkt het lastig om in actie te komen. Met de methodiek van KlimaatGesprekken lukt het veel mensen wél om stappen te zetten.

In een workshopreeks van zes interactieve sessies leren deelnemers hun klimaatimpact te verminderen én hierover het gesprek aan te gaan met andere mensen uit hun gemeente. Op ruim 45 plekken in het land vinden KlimaatGesprekken plaats, waaronder Heemstede. De gemeente wil nog meer inwoners ondersteunen om hun klimaatzorgen te vertalen naar acties. 

Klimaatcoach

De KlimaatGesprekken worden begeleid door een getrainde klimaatcoach uit Heemstede, die praktische tips en handvatten biedt. U leert daarnaast ook hoe u een klimaatgesprek voert met uw gezin, vrienden, bij de sportvereniging of op het werk. Hoop, humor en handelingsperspectief staan centraal.
 

Geen voorkennis nodig  

Iedereen kan meedoen aan de KlimaatGesprekken. Voorkennis is niet nodig; wel de wens om klimaatvriendelijker te leven. Hoe ver u daarin gaat, bepaalt u zelf. De een wil vooral kennis opdoen, een ander wil praktische tips, en een derde zoekt bondgenoten om ideeën uit te wisselen. In de eerste bijeenkomst bepaalt u samen met de groepsleden jullie doel en wensen voor de workshops.

Uitgesteld vanwege coronamaatregelen

De workshopreeksen die in Heemstede in maart van start zouden gaan zijn vanwege de coronamaatregelen helaas uitgesteld. We houden u op de hoogte zodra er nieuwe data bekend zijn.

Kosten en aanmelden

Voor slechts € 45 krijgt u zes workshops, een lees- en werkboek en, last but not least,  de inspiratie en steun van een groep gelijkgestemden. Ervaring leert dat juist dat laatste veel oplevert! Interesse? Vind hier meer informatie over de workshops of meld u gelijk aan.

Terug naar overzicht