Ik heb een idee

Heeft u een goed idee voor uw straat, buurt, wijk of heel Heemstede? Wij kunnen u helpen uw idee verder uit te werken. Bekijk hoe de gemeente uw idee kan ondersteunen en wat de rol van de gemeente bij uw idee kan zijn. Vindt u het fijner om direct met een medewerker van de gemeente over uw idee te praten? Ook dat kan. Neem contact op via 14 023.

 1. U werkt uw idee uit
 2. U betrekt anderen bij uw idee

Dat klinkt eenvoudig, maar kan soms nog best lastig zijn. Om u een eindje op weg te helpen hebben we 2 vragenlijsten gemaakt. U kunt de vragenlijsten gebruiken om zelf uw plan verder uit te werken. U kunt ze ook gebruiken als u met de gemeente in gesprek wilt gaan over uw idee. Misschien kunt u nog niet elke vraag beantwoorden. Dat komt dan tijdens het gesprek.

 • Vragenlijst over de inhoud van uw idee of plan
 • Vragenlijst over andere mensen betrekken bij uw idee of plan

 

U kunt budget aanvragen voor uw goede idee. Voor elk idee is er maximaal € 6000 beschikbaar. Er zijn wel voorwaarden om budget voor uw idee te krijgen. Kijk bij Wat zijn de voorwaarden.

Als uw idee meer kost dan € 6000 of u heeft andere vragen over geld voor uw idee, neem dan contact op met de gemeente via 14 023.

Idee of initiatief melden

 • Het gaat om (kleinschalige) initiatieven in Heemstede met eigen inbreng in de vorm van geld, natura of capaciteit
 • Initiatief moet bijdragen aan bijvoorbeeld sociale samenhang (cohesie), veiligheid, maatschappelijke betrokkenheid of leefbaarheid in (een gedeelte van) Heemstede
 • Bij aanschaf van materialen moeten deze gedeeld kunnen worden met buurtbewoners
 • Bijdrage is niet bedoeld voor eten en drinken
 • Sociale activiteiten moeten binnen Heemstede plaatsvinden
 • Digitale activiteiten moeten bedoeld zijn voor inwoners van Heemstede
 • U moet een werkplan met begroting laten zien voordat we een bijdrage toekennen
 • Bij een fysieke activiteit moet overeenstemming zijn over het beheer en onderhoud, inclusief de beheerkosten tussen initiatiefnemer, gemeente en grondeigenaar
 • Er moet draagvlak zijn voor het initiatief: afhankelijk van de schaal gaat het om de straat, de wijk of heel Heemstede. De wijze waarop dit wordt bepaald, gaat in overleg tussen initiatiefnemer en gemeente
 • Voor initiatieven waar een bijdrage wordt gevraagd tot € 3000 moet in de aanvraag staan: een omschrijving van activiteit en planning en een omschrijving van de eigen inbreng
 • Voor initiatieven waar een bijdrage wordt gevraagd van € 3000 tot € 6000 moet u een werkplan met begroting laten zien voordat we de bijdrage toekennen

Bekijk de regeling Stimuleringsbudget inwoners- en of buurtinitiatieven Heemstede op overheid.nl

Stel dat u al deze stappen heeft uitgewerkt en u bent met iedereen in gesprek geweest. Wie mag er dan beslissen of uw idee doorgaat?

Soms is de eindbeslissing in handen van de gemeente. Een andere keer is het in handen van de mensen die ermee te maken hebben. Wie uiteindelijk mag beslissen of iets doorgaat moet vooraf bepaald zijn.

Als de gemeente een besluit over uw idee moet nemen dan gelden daarvoor regels. Deze regels kunnen bijvoorbeeld gaan over de maximale hoogte van een gebouw. Of ook over de stappen die u moet zetten voordat u uw idee kunt uitvoeren. Welke regels dit precies zijn hangt af van het idee.

Een medewerker van de gemeente kan u precies vertellen wat voor uw idee van toepassing is.

We hebben wat tips en handige informatie op een rij gezet.

Tips over de manier waarop u anderen betrekt

Als u uw idee heeft uitgewerkt en bepaald heeft wie u bij uw idee moet betrekken kunt u aan de slag met het uitvoeren van uw idee.

Bij de uitvoering van uw idee moet u mensen betrekken die met uw idee te maken krijgen. Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door een bijeenkomst te organiseren, of een online vragenlijst op te stellen. Welke manier het best bij uw idee past mag u zelf bepalen.

Ook kunt u contact opnemen met een medewerker van de gemeente om te kijken welke manier het best bij uw idee past. De gemeente heeft ervaring met verschillende manieren van het uitvoeren van ideeën.  In Heemstede zijn veel inwoners met goede ideeën voor de eigen buurt, wijk of voor heel Heemstede.

Tips voor een succesvolle bijeenkomst

Als u een (online) bijeenkomst gaat organiseren over uw idee, wilt u dat deze bijeenkomst goed verloopt. Daarom hebben we een aantal tips op een rij gezet.

 • Maak eerst kennis met elkaar. Zo weet u wie er allemaal zijn.
 • Leg de regels van de bijeenkomst uit. Waarover gaat de bijeenkomst, wat is het doel van de bijeenkomst, wat gebeurt er met de uitkomst en hoe lang duurt de bijeenkomst.
 • Als er veel mensen komen, is het handig om in groepjes op te splitsen. Dan kan iedereen vertellen wat hij/zij vindt.
 • Sluit de bijeenkomst af met een samenvatting van de bijeenkomst en geef aan wat de volgende stap wordt.
 • Stuur na afloop een verslag (eventueel met plaatjes) naar de bezoekers van de bijeenkomst. Noem in het verslag gemaakte afspraken en de volgende stappen die u gaat nemen.

Zie ideeën en initiatieven die door inwoners zijn ingediend en uitgevoerd.