Initiatievenbudget

Heeft u een idee of initiatief voor Heemstede? Een project waar uw buurt of de hele gemeente iets aan heeft? Wilt u bij dit project zelf of samen met anderen een actieve bijdrage leveren? Misschien kan de gemeente u helpen. Door u te ondersteunen, onze kennis te delen, te helpen met bijvoorbeeld een vergunning of door u te verbinden met andere organisaties of inwoners.

Heeft u geen of onvoldoende middelen om uw initiatief zelf te financieren?

U kunt een financiële bijdrage uit het budget bewoners/buurtinitiatieven aanvragen.

 • Aanvragen kan het hele jaar
 • Voor het budget geldt wel: op is op
 • Per aanvraag kan maximaal € 6.000,- worden verstrekt
 • Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst en volledigheid
 • Wij nemen binnen 3 weken contact met u op

Voorwaarden

 • Het gaat om (kleinschalige) initiatieven in Heemstede met eigen inbreng in de vorm van geld, natura of capaciteit.
 • Initiatief moet bijdragen aan bijvoorbeeld sociale cohesie, veiligheid, maatschappelijke betrokkenheid of leefbaarheid in (een gedeelte van) Heemstede
 • Bij aanschaf van materialen moeten deze gedeeld kunnen worden met buurtbewoners.
 • Bijdrage is niet bedoeld voor eten en drinken.
 • Sociale activiteiten moeten binnen Heemstede plaatsvinden.
 • Digitale activiteiten moeten bedoeld zijn voor inwoners van Heemstede
 • Voor initiatieven waar een bijdrage wordt gevraagd tot € 3.000 moet in de aanvraag staan: een omschrijving van activiteit en planning en een omschrijving van de eigen inbreng
 • Voor initiatieven waar een bijdrage wordt gevraagd van € 3.000 tot € 6.000 moet een werkplan met begroting zijn overlegd voordat een bijdrage wordt toegekend
 • Bij een fysieke activiteit moet overeenstemming zijn over het beheer en onderhoud, inclusief de beheerkosten tussen initiatiefnemer, gemeente en grondeigenaar.
 • Er moet draagvlak zijn voor het initiatief: afhankelijk van de schaal gaat het om de straat, de wijk of heel Heemstede. De wijze waarop dit wordt bepaald, gaat in overleg tussen initiatiefnemer en gemeente.
 • Lees de complete regeling

Eerst even overleggen, advies vragen over uw plannen of een vraag stellen?

Marieke Boor
(023) 548 57 61
m.boor@heemstede.nl

Meld uw idee of initiatief Terug naar overzicht