Bespreek burenruzie tijdens overlastspreekuur

Burenoverlast kan uw woonplezier ernstig verstoren. Voorkom dat de situatie verergert en ga het gesprek met elkaar aan. Als u er samen niet uitkomt, is er allerlei hulp zoals buurtbemiddeling en het maandelijkse overlastspreekuur.

Onpartijdig advies

Iedere eerste donderdag van de maand is er overlastspreekuur in Wij Heemstede de Luifel aan de Herenweg. Daarbij zijn onder andere Buurtbemiddeling, woningcorporatiemedewerkers, een vertegenwoordiger van de gemeente en een wijkagent aanwezig. “Zo’n 40% van de klachten komt door geluidsoverlast,” zegt Peter Wortel, adviseur Buurtbemiddeling. “Maar ook treiteren, dieren of onenigheid over parkeren leveren veel problemen op.”

Buurtbemiddeling

“Net was er iemand op het spreekuur die al jarenlang last heeft van voortdurend geschreeuw van de buren,” zegt Peter Wortel. “Het helpt sowieso dat iemand zijn verhaal kwijt kan. Wij praten vervolgens ook met de buren. Als beide partijen willen, organiseren wij een bemiddelingsgesprek en begeleiden het gesprek. Buren kunnen dan samen tot een oplossing of afspraken proberen te komen. De bemiddelaars zijn altijd onpartijdig en zetten zich in om de zelfredzaamheid van mensen te vergroten.”

Oplopende frustratie

Bas Boomars komt in zijn werk als wijkagent ook veel burenoverlast tegen. “Redenen voor ruzie tussen buren zijn vaak leefgeluiden. Maar ik zie ook de klassieke voorbeelden van onenigheid over een schutting of overhangende takken. Natuurlijk kom ik zelf pas in beeld als het echt uit de hand loopt of als buren met elkaar op de vuist gaan. Het lijkt vaak om kleine dingen te gaan, maar er zit altijd meer achter waardoor de frustratie onevenredig hoog oploopt. Daarom vind ik het zo belangrijk dat mensen zorgen dat het niet zover komt.”

Hulp nodig?

Kom u er zelf met de buren niet uit? Kijk voor buurtbemiddeling op de website van MeerWaarde. Ook kunt u iedere eerste donderdag van de maand van 14.00 tot 15.00 uur terecht op het overlastspreekuur in Wij de Luifel. Naast buurtbemiddeling adviseren andere professionals op het spreekuur bijvoorbeeld over juridische stappen of over tussenkomst van een woningbouwcorporatie. Als proef is de locatie van het volgende spreekuur op donderdag 5 maart Plein1.

Informatiefolder

Er is een folder van buurtbemiddeling bij de gemeente verkrijgbaar en via de  www.meerwaarde.nl/buurtbemiddeling.

Terug naar overzicht