Uitgangspunten gebruik tramwachtershuisje

 • Het plan moet passen binnen wet- en regelgeving en gemeentelijk beleid (zoals de kaders van het bestemmingsplan)
 • Het gebouw blijft eigendom van de gemeente
 • Het eigenaarschap van het initiatief en de uitvoering ligt bij de inwoners
 • De invulling draagt bij aan de sociale cohesie in de buurt
 • De invulling heeft geen commercieel (gericht op maken van winst), religieus of politiek doel
 • Geen wijzigingen aan het uiterlijk van het gebouw, tenzij gemeente daar akkoord (en wanneer nodig: vergunning) voor geeft
 • Instandhouding van het gebouw en haar historische verwijzingen (provinciaal monument)
 • De invulling wordt op duurzame wijze vormgegeven (bijvoorbeeld hergebruik materialen)
 • De vrijplakplaats op het tramwachtershuisje moet tijdens de proef behouden blijven. Een nieuwe locatie voor de vrijplakplaats zoeken valt niet binnen deze pilot. De buurt kan wel met ideeën komen voor een andere locatie in de buurt. Als dit binnen de pilot uitvoerbaar is, wordt daar een voorstel voor gemaakt. Zo niet, dan worden de ideeën meegenomen bij de evaluatie na een jaar.
 • De buurtbewoners die met het gebouw aan de slag gaan, moeten ook ruimte bieden aan initiatieven van andere buurtbewoners. Niet alle initiatieven zullen mogelijk zijn, maar uitgangspunt is dat de buurtbewoners serieus naar elk binnenkomend initiatief kijken.
 • Initiatieven die vanuit de bewoners ontstaan, kunnen mogelijk een bijdrage ontvangen vanuit het Stimuleringsbudget
 • Voor deze proef is in 2023 een budget beschikbaar van €2000 vanuit het budget ‘proceskosten lokale democratie’. Van dit budget kunnen bijvoorbeeld bijeenkomsten georganiseerd worden. Besteding in overleg met de gemeente.
 • Het gebouw is aangesloten op water en elektra. De kosten voor het verbruik worden gedurende het pilotjaar door de gemeente betaald.
 • Het is een proef van een jaar. Lukt het niet om de buurt te verenigen in een initiatief dan gaat de gemeente op zoek naar een andere invulling. Bijvoorbeeld verhuur aan een commerciële partij. Verhuur gaat dan volgens de normale verhuurprocedure bij vastgoed van de gemeente.